Organizator:

Inkluzywne place zabaw na Forum Dostępności

Podziel się

Tworzenie inkluzywnych placów zabaw ma ogromne znaczenie w kontekście poprawiania dostępności przestrzeni rekreacyjnych. Każde dziecko ma prawo do zabawy, ma również taką potrzebę, niezależnie od poziomu sprawności. Potrzebuje jednak miejsca zaaranżowanego w odpowiedni sposób i wyposażonego w odpowiednie urządzenia, żeby było to możliwe.

Terma projektuje i produkuje wyposażenie inkluzywnych placów zabaw, czyli dostępnych dla każdego, niezależnie od poziomu sprawności. W urządzeniach oprócz możliwości zabawy zostały ukryte funkcje rehabilitacyjne.

 

Podczas Forum Dostępności zaprezentuje Ławkę dostępną sensoryczną, która stanowi alternatywę dla popularnych mebli miejskich z dodatkowym aspektem stymulującym integrację sensoryczną, a także Tablicę integracyjną geometryczną jako przykład możliwości zabawy i jednocześnie prowadzenia terapii poznawczej na placu zabaw oraz Labirynt Integracyjny i Koło Integracyjne jako urządzenia wspierające ćwiczenia koordynacji oraz komunikację AAC.