Organizator:

Polska Rada Centrów Handlowych patronem honorowym Forum Dostępności!

Podziel się

Polska Rada Centrów Handlowych to stowarzyszenie, którego misją jest reprezentowanie interesów branży centrów handlowych i swoich członków, integrowanie ich oraz tworzenie platformy dialogu zarówno wewnątrz branży, jak i ze środowiskami zewnętrznymi – organizacjami, instytucjami, organami władzy.